mgr Urszula Flis-Drebschok

Dyplomowany logopeda, neurologopeda kliniczny i pedagog.

Od 2008 r. poszerzam doświadczenie logopedyczne w pracy z osobami w różnym wieku. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jestem absolwentką licznych kursów, warsztatów i szkoleń, doskonalących w zakresie funkcji mowy, wciąż się kształcę i rozwijam. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym i zaburzeniami rozwojowymi w zakresie terapii mowy. Pracuję z dziećmi zdrowymi, jak i wymagającymi wyzwań, specjalizuję się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych.


Doświadczenie zawodowe:

 • Pracując na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Brzeskim Centrum Medycznym byłam odpowiedzialna za terapię logopedyczną pacjentów, diagnozowałam i prowadziłam terapię afazji, dyzartrii, dysfagii, demencji oraz innych zaburzeń komunikacji o podłożu neurologicznym. Proces rehabilitacji łączyłam z terapią dźwiękiem mis u osób z obniżonym nastrojem, nie akceptujących sytuacji straty i choroby.

 • Pracując w szkołach specjalnych, z oddziałami integracyjnymi i ogólnodostępnych a także w przedszkolach, zdobyłam doświadczenie w pracy usprawniania mowy, rozumiem problemy z jakimi mierzą się uczniowie na poszczególnych etapach rozwojowych oraz ich rodzice.

 • Współpracując z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Brzegu prowadziłam zajęcia gimnastyczne z wykorzystaniem mis terapeutycznych i gongów podczas relaksacji.

 • Współpracując ze Stowarzyszeniem „Zdrowie” przy Zespole Szkół Medycznych w Brzegu:
   prowadziłam zajęcia ze studentami (opiekunka dziecięca) z zakresu profilaktyki i terapii logopedycznej
   wykonywałam masaże misami dźwiękowymi podczas Dni Otwartych
   prowadziłam zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu masażu misami dźwiękowymi

 • Wiedzę i doświadczenie w dziedzinie terapii masażu dźwiękiem wg metody Petera Hessa zdobywałam będąc studentką Studium Edukacji Ekologicznej na kierunku Terapie Naturalne oraz uczestnicząc w kolejnych stopniach kursu „Masaż dźwiękiem wg metody Petera Hessa®” uprawniającego do wykonywania i prowadzenia terapii dźwiękiem.


  Prywatnie jestem mamą dwojga dzieci, lubię spędzać czas w ogrodzie, zajmować się roślinami, kwiatami, uprawiać warzywa i robić przetwory, uwielbiam zbierać owoce i zioła, uczę się doceniać to, co oferuje nam przyroda.


  foto8
  foto9
  foto10
  foto11