Terapia logopedyczna nie boli!

Łączę przyjemne z pożytecznym, by nasze sesje stawały się ciekawą przygodą.

Diagnozuję, prowadzę terapię i profilaktykę mowy.
(dzieci, młodzież, dorośli i starsi)

Usuwam wady wymowy (dyslalia) w obszarach:

    Seplenienie (błędna wymowa głosek s-z-c-dz, ś-ż-ć-dź, sz-ż-cz-dź)

    Rotacyzm (błędna wymowa głoski r)

    Błędna wymowa dowolnych spółgłosek i samogłosek

    Mowa bezdźwięczna (zastępowanie głosek, np.: zamiast woda słyszymy fota)

    Mutyzm (brak lub ograniczona mowa przy braku zaburzeń neurologicznych)

Wspomagam opóźniony rozwój mowy u dzieci.


Ćwiczę procesy słuchowe, w tym słuch fonematyczny


Prowadzę terapię niepłynności i wadliwego tempa mowy np: jąkanie, giełkot, tachylalia, bradylalia.


Usprawniam funkcje pokarmowe w obszarze żucia, gryzienia, połykania i motywacji do jedzenia


Prowadzę masaż logopedyczny/neurologopedyczny (masaż wewnętrznego, zewnętrznego narządu artykulacyjnego). Również w przypadku porażenia nerwu twarzowego


Zajmuję się terapią ręki u osób z niską sprawnością manualną, z nieprawidłowym chwytem pisarskim (celem usprawnienia małej motoryki, wzmocnienia koncentracji, wyuczenia zdolności skupienia uwagi i widzenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej)


Pracuję z zaburzeniami o podłożu neurologicznym, afazja, dysfazja, dyzartria, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera, zespół Downa, zaburzenia genetyczne, mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienia rozwojowe, rozszczep wargi i podniebienia


Prowadzę terapię dla osób dorosłych zmagających się z trudnościami w mowie, rozumieniu, w piśmie związanymi z uszkodzeniami neurologicznymi różnego pochodzenia od incydentów neurologicznych (po udarach, wylewach, urazach, operacjach, nowotworach) po procesy neurodegeneracyjnych


Zajęcia dostosowuję do stanu osoby, koncentruję się na przywróceniu sprawności komunikacyjnej, umożliwiając powrót do pracy zawodowej, funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.


Współpraca

Renata Kostecka, psycholog, trener (coach) umiejętności miękkich

Wiedzę i umiejętności zdobywałam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i we Wrocławiu. Rozwój jest moim codziennym celem. Prowadzę sesje indywidualne, szkolenia i projekty rozwojowe. Pomagam w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, w rozwiązywaniu problemów zawodowych, w rozwoju osobistym, radzeniu sobie ze stresem, leczeniu depresji, problemach z dziećmi, trudnościach w kontrolowaniu swoich emocji i zachowań, poczucia własnej wartości itp.


Podczas spotkań indywidualnych możesz odkryć swoje możliwości oraz świadomie wykorzystać je do realizacji swoich zamierzonych celów. Każda podróż musi mieć swój początek. Jeśli jesteś zdecydowany, by postawić pierwszy krok ku zmianom zadzwoń – tel. 601 170 162 lub napisz psycholog.kostecka@gmail.com
psycholog-kostecka.pl